Όνειρο – Χάος

Εάν απέτυχες να δημιουργήσεις την αρμονία στο δωρεάν όνειρο, πρέπει να το μάθεις στο πληρωμένο χάος.