Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Όλαφ Σολτς & Teucris

Με το νέο Καγκελάριο της Γερμανίας έχουμε ένα κοινό στοιχείο, το οποίο ίσως είναι και το μοναδικό: είμεθα και οι δύο semi-tapes (ημι-τάπες), 1,70 μέτρα ύψος! Πάντα στην προ-τελευταία σειρά στις παρελάσεις, στο σχολείο, στο Πανεπιστήμιο, στο στρατό!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)