Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ωτομοτρίς – Automotrice

Ποια η διαφορά της ωτομοτρίς από μία επιβατική αμαξοστοιχία; Είναι σιδηροδρομικό όχημα με δική του μηχανή και ταυτοχρόνως είναι και επιβατικό. Χαρακτηριστική εικόνα των παλαιότερων νοσταλγικών εικόνων και παζλ από Αλπικά τοπία ή του Ελληνικού γραφικού σιδηροδρομικού τοπίου. Και χαρακτηριστική εικόνα του προαστιακού, όπως στη φωτογραφία.

Οι παλαιότεροι μάλιστα χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά αυτόν τον όρο… ωτομοτρίς. Και όντως είναι ιδιαίτερα εύηχη λέξη. Έτοιμοι για καινούργια ταξίδια με δικές μας δυνάμεις, όπως οι… ωτομοτρίς αλλά όχι στην προκαθορισμένη τροχιά των σιδηροδρομικών γραμμών! Με τη σιγουριά όμως και αποφασιστικότητα των γραμμών.