Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

“Ωραίο” ή “Αναγκαίο”;

Σήμερα το πρωί καθώς πήγαινα στο γραφείο μου κοιτάζοντας …”ψηλά” πρόσεξα μία τοιχογραφία στην οροφή μίας εξωτερικής στοάς ενός κεντρικού παλαιού κτιρίου στην Πάτρα. Τονίζω είναι σε εξωτερικό χώρο (επάνω από το πεζοδρόμιο και σε επαγγελματικό ακίνητο) και η πρακτική της χρησιμότητα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη… Είναι;

Η προσωπική μου άποψη είναι πως η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ αποτελεί κορυφαία έκφραση της ανθρώπινης ύπαρξης και επιμένω πως είναι το σημείο αναφοράς για την παιδεία. Η βελτίωση κάθε ανθρώπου αρχικά και της κοινωνίας συνολικά μπορεί να προέλθει όταν το “ΩΡΑΙΟ” γίνει αναγκαίο…

Α και κάτι ακόμα: πρέπει να κοιτάζουμε …”ψηλά”.