Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Χρώματα, Βροχή και Αρχοντιά!

Τι δημιουργεί από τα προηγούμενα ο άνθρωπος, τι παρέχει απλόχερα η φύση;

Χρωματιστή, βροχερή Πρέβεζα σήμερα.