Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Χρυσό Σχόλιο για την Προηγούμενη Ανάρτηση

Η ανάρτηση μου ήταν απολύτως σαφής και κρυστάλλινη. Και με απόλυτα ιδεολογικά κριτήρια και όχι κομματικά. Σεβάστηκα όλα τα σχόλια ακόμα και μερικά, τα οποία δεν μου αρέσουν καθόλου και δεν τα διέγραψα για την πληρότητα του σκεπτικού.

Δεν θα μετατραπεί όμως ο τοίχος μου σε φυλλάδα κομματικών αντιπαραθέσεων ή προσωπικών αντεγκλήσεων.

Παρακαλώ να σταματήσουν πλέον τα σχόλια, άλλωστε θα τα διαγράψω όλα και δια μιάς. Περιοριστείτε στο σκεπτικό και μόνον. Ο,τι καταλάβατε, καταλάβατε.

Τα προηγούμενα είναι με τον πλέον ευγενικό τρόπο γραμμένα.

Διαβάστε το επόμενο άρθρο και… πετάξτε!