Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Χρησμός ή Προφητεία (Oracle vs Prophecy)

Ποια η διαφορά μεταξύ των δύο εννοιών;

Ο χρησμός αποτελεί μια δήλωση-απάντηση σε σχέση με ένα δεδομένο ερώτημα, δοσμένος συχνά με αινιγματική ή αλληγορική μορφή.

Η προφητεία είναι μία εμπνευσμένη πρόβλεψη σχετικά με του τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον.