Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Χρηματοπιστωτικής Κρίσης Παραλειπόμενα

Απόψεις και τάσεις σχετικά με τις επόμενες κινήσεις.

Πολλά πράγματα ακούω και βλέπω σε σχέση με την τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση. Θα ήθελα πολύ συνοπτικά να παρουσιάσω τις δύο τάσεις-απόψεις που κυρίως επικρατούν. Αυτές αφορούν κυρίως εκείνους που διαθέτουν αυξημένη ρευστότητα.

Αρχικά υπάρχει η εκτίμηση ότι στην Ελλάδα η παρούσα κρίση δεν έχει ακόμα φανεί και τούτο λόγω της παρα-οικονομίας. Ίσως ισχύει αυτό, αλλά η παρα-οικονομία λειτουργεί ΜΟΝΟ όταν αποφέρει κέρδη. Αν όχι τότε υπάρχει και εκεί πρόβλημα.

Σε σχέση με τα ακίνητα υπάρχουν οι εξής δύο κατευθύνσεις:

  • Αργά ή γρήγορα και πάντως σε χρονικό διάστημα μέσα στην περίοδο της οικονομικής δυσπραγίας θα εμφανισθούν ευκαιρίες για αγορά ακινήτων σε πολύ χαμηλές τιμές. Συνεπώς διαθέτοντας ρευστότητα θα έχετε την ευχέρεια αγοράς σημαντικών ακινήτων προς ανάπτυξη μόλις βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτό χρονικά εκτιμούν άνθρωποι με τους οποίους έχω επαφές ότι για την Ελλάδα θα συμβεί το 2012. Αυτή είναι μία μάλλον παθητική στάση.
  • Η άλλη τάση πρεσβεύει πως κατά τη διάρκεια της κρίσης πρέπει να καλυφθεί κατά μία έννοια το κενό των Τραπεζών και οι έχοντες ρευστότητα να κινηθούν επιθετικά για την ανάληψη στρατηγικών θέσεων και επενδύσεων όχι ακριβώς σε ακίνητα αλλά σε φερέλπιδες παραγωγικές διαδικασίες. Αυτή είναι μάλλον ενεργητική άποψη.

Προσωπικά πιστεύω σε έναν συνδυασμό των δύο προηγουμένων. Όταν και αν παρουσιαστεί πραγματική ευκαιρία απόκτησης σημαντικού ακινήτου σε καλή τιμή, ή ακόμα οποιουδήποτε ακινήτου σε πολύ καλή τιμή τότε θα πρέπει να κινηθούμε προς την αγορά. Οι επιλογές μας μάλλον κατευθύνονται από τις εξελίξεις και περιμένουμε με τις κεραίες μας ανοικτές.

Αν μπορούμε να επενδύσουμε σε παραγωγική επιχειρηματική δραστηριότητα με προοπτικές σημαντικού κέρδους στο μέλλον πάλι θα πρέπει να το πράξουμε. Οι επιλογές μας μάλλον θα πρέπει να προέλθουν από τη δική μας αυτενέργεια και στάση ως προς την αγορά.

Ωστόσο και πάλι δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος για όλα αυτά. Το σημείωμα αυτό είναι μόνο για ερέθισμα και προβληματισμό.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)