Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Χρήσεις Γης

Διαβάζω σήμερα το πρωί πως αλλάζει ο νόμος για τις χρήσεις γης… Προσοχή λοιπόν, διότι μεταβάλλονται άρδην τα δεδομένα για πολλά ακίνητα (και όχι μόνον)…  Θυμίζω πως έστω και λίγο καθυστερημένα είναι ακόμα καιρός για τοποθετήσεις…  Προσοχή στην παγίδα της αδράνειας των τελευταίων ετών…