Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Χθεσινή αλλά αξίζει!

Διότι σημασία δεν έχει το άγνωστο μέλλον, αλλά το ανεξήγητο παρελθόν.