Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Φύλλα Επενδυτικών Προτάσεων Ακινήτων

In the real estate industry, it is said that what is lacking is not money but ideas.
(American motto)
Στον τομέα των ακινήτων, λέγεται ότι αυτό που λείπει δεν είναι χρήματα, αλλά ιδέες.
(Αμερικανικό γνωμικό)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται επενδυτικές προτάσεις υπό μορφή «φύλλων». 

Τονίζω για μία ακόμα φορά πως δεν πρόκειται για διαμεσολαβητική υπηρεσία, αλλά αποτελούν πιθανόν ενδιαφέρουσες και υποσχόμενες (κατά την γνώμη μου πάντα) περιπτώσεις δημιουργικής επενδυτικής δραστηριότητας σε ακίνητα, και με την δική μου συμμετοχή και με πλήρη ανάληψη ευθύνης και συνεπειών από την πλευρά μου (όπως πάντα). Εάν είχα την δυνατότητα ίσως να τις υλοποιούσα μόνος μου, σ’ αυτό πρέπει να είμαι ειλικρινής και δεν θα ήθελα να σας το αποκρύψω. Ωστόσο λόγω των μεγάλων οικονομικών μεγεθών απαιτείται ενορχήστρωση δυνάμεων προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα πλάνο αυτής της τάξης.

Δεν παύουν όμως να είναι υποκειμενικές σκέψεις και εκτιμήσεις σύμφωνα με το πνεύμα που διατρέχει αυτό το site. Συνεπώς ενέχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο να είναι είτε εσφαλμένες είτε άστοχες.

Είναι στην κρίση σας.

Είμαι όμως και εγώ στην αναζήτηση…

Ήδη προετοιμάζεται το πρώτο φύλλο:

Δημιουργία Επενδυτικού Σχεδίου (Ιανουάριος – Μάρτιος 2010).

 

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)