Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Φωτογραφίες Permian Basin

A church in Mentone, population 20 m/l

Just outside Mentone

Outskirts of Odessa

A rig waiting to be set up near Mentone. Notice the rolled up cable is thicker than Becky’s arm.

A rig waiting to be set up near Mentone. Notice the rolled up cable is thicker than Becky’s arm.

Town of Mentone

Workover rig. Same thing we’ll be using.

Drilling rig at the yard.

Hooks for rigs and cranes.

Pumper in front of motel in Odessa

Rig drilling.

On the way home.

Courtesy & Copyright: Mark S. McGrew

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)