Φωτογραφίες Πέτρας και Λατομείων

Μπεζ Πέτρα Αρκαδίας                Σκουρόχρωμη Πέτρα
(Κοντοβάζαινα)                            Πάρνωνα

Ανοιχτόχρωμη Πέτρα                 Πέτρα Επιστρώσεων
Πάρνωνα                                       Πάρνωνα

Τα «Διαμάντια» της Επιδαύρου…

Τα «Διαμάντια» του Πάρνωνα…