Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Φωτογραφίες Πέτρας και Λατομείων

Μπεζ Πέτρα Αρκαδίας                Σκουρόχρωμη Πέτρα
(Κοντοβάζαινα)                            Πάρνωνα

Ανοιχτόχρωμη Πέτρα                 Πέτρα Επιστρώσεων
Πάρνωνα                                       Πάρνωνα

Τα “Διαμάντια” της Επιδαύρου…

Τα “Διαμάντια” του Πάρνωνα…