Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Φωτοβολταϊκά και Πέτρινα

Ενημέρωση για τα Φωτοβολταϊκά στη Στέγη
(17 Αυγ 2012)

Συνδυάστε τα φωτοβολταϊκά συστήματα με την κατασκευή ενός ΠΕΤΡΙΝΟΥ κτίσματος.

Δείτε το και χρηματοοικονομικά όχι μόνο οικολογικά.

Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Θα προτιμούσα να γίνει συζήτηση εξατομικευμένη, ώστε να σας προτείνω την ανάλογη μεθοδολογία. Πάντως μην το προσπεράσετε “ελαφρά τη καρδία”. Ίσως να επιτύχετε διπλό όφελος.

Σε κάθε περίπτωση όμως η λογική είναι η ακόλουθη:

Η Ελληνική Νομοθεσία δημιούργησε ένα μοντέλο συμβατικής επένδυσης προκειμένου να ανταποκριθεί στις διεθνείς απαιτήσεις σχετικά με τις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα. Πρέπει να γίνει κατανοητό πως η Δ.Ε.Η. δεν ασκεί φιλανθρωπικό έργο, αλλά επιχειρηματική δραστηριότητα, διότι το κόστος των προστίμων από τις εκπομπές ρύπων, τις οποίες παράγει είναι πολύ υψηλότερο από το (υψηλό) κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενης από ήπιες μορφές, εν προκειμένω τον ήλιο.

Με αυτή την λογική η επένδυση σε φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να θεωρηθεί όντως εγγυημένη.

Από την άλλη πλευρά, όταν σου παρέχεται μία τέτοιας μορφής δυνατότητα (σκέφτομαι τουλάχιστον) πως θα πρέπει να την επεκτείνεις.

Δεν μπορώ να σας δώσω ακριβές παράδειγμα, αλλά θα σας επισημάνω πως κατασκευάζοντας ένα κτίσμα και τοποθετώντας φωτοβολταϊκά πάνελ στην οροφή του (διότι η τιμή αγοράς από την Δ.Ε.Η. της παραγόμενου ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλότερη όταν το σύστημα είναι εγκατεστημένο σε οικόπεδο) μπορείτε να αποσβέσετε και το σύστημα αλλά και το κόστος του κτίσματος, ειδικά αν μάλιστα μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε και με κάποιον τρόπο (ενοικιάζοντάς το λχ ως θέση στάθμευσης ή αποθηκευτικό χώρο). ΑΝ ειδικότερα μπορέσετε και εκμεταλλευτείτε με έξυπνο τρόπο τη δόμηση, η οποία σας παρέχεται μπορεί το όφελος να είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Τονίζω όμως και πάλι πως κάθε περίπτωση είναι μοναδική, αλλά δεν βλέπω τον λόγο, γιατί δεν θα πρέπει να εξετασθεί με προσοχή. Εν προκειμένω μετά από κάποια χρόνια θα είστε διπλά ωφελημένοι και χωρίς να έχετε εκταμιεύσει κάποιο ποσό, ειδικά αν αυτό μπορέσετε να το υλοποιήσετε με τραπεζικό δανεισμό.

Εάν λοιπόν διαθέτετε κάποιο αστικό οικόπεδο, το οποίο είτε δεν σας αποδίδει τίποτα είτε δεν προβλέπετε (εσείς εννοώ) να αξιοποιήσετε στο άμεσο μέλλον σκεφτείτε καλύτερα την εκδοχή αυτή. Είμαι στη διάθεσή σας για να εξετάσουμε πιθανούς τρόπους.

Αν ευρίσκεστε σε κάποια περιοχή πέραν της άμεσης εμβέλειας μου, η οποία είναι η Αχαΐα και η Αθήνα στείλτε μου (αν επιθυμείτε) μερικές φωτογραφίες του οικοπέδου και του περιβάλλοντός του, ένα τοπογραφικό αν έχετε με τους όρους δόμησης και των επιτρεπομένων χρήσεων γης και μια περιγραφή (αν δεν την γνωρίζω ακριβώς) της περιοχής και ποιος είναι ο χαρακτήρας της, (εμπορικός, οικιστικός).

Με αυτά τα δεδομένα ίσως να μπορέσω να σας επισημάνω κάποιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό και να εξετάσουμε τι θα μπορούσε να κτιστεί και με ποιόν τρόπο, ώστε και να είναι πολύ οικονομικό (άρα εφαρμόσιμο) και να ΜΗΝ “δεσμεύει” πολεοδομικά το οικόπεδο και να είναι επί πλέον και σε ένα βαθμό αποδοτικά εκμεταλλεύσιμο.

Το πέτρινο δεν είναι τυχαίο σαν επιλογή. Σίγουρα θα μπορούσε να είναι και κάτι άλλο, αλλά προκύπτουν κάποια θέματα με υπόστεγα όσον αφορά το ενδεχόμενο της προσημείωσης από την τράπεζα. Δεν δανειοδοτούν (αν με αυτόν τον τρόπο πρόκειται να υλοποιηθεί η επένδυση, τον οποίον παρεμπιπτόντως και συνιστώ –δείτε και την σημείωση στο τέλος της ενότητας-), υπόστεγα ή χρήσεις οι οποίες κρίνουν ότι δεν τις εξασφαλίζουν. Κακώς θα έλεγα και θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια επ’ αυτού αλλά νομίζω πως η κατασκευή ενός πέτρινου κτίσματος σαν επιλογή έχει σημαντικά πλεονεκτήματα δομής για την συγκεκριμένη περίπτωση.

Μήπως νομίζετε ότι οι απαιτήσεις μας είναι “υπερβολικές”; Δεν θα το έλεγα προτού επικοινωνήσουμε.

Δείτε ωστόσο και τις πολύ ενδιαφέρουσες ενότητες:

Πέτρινα και Επενδύσεις 

ΠΕΤΡΙΝΟ ΣΠΙΤΙ 80 τμ ίσως και ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ Φ/Β ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ 

Σημείωση: Το σκεπτικό μου (όσοι παρακολουθείτε την ιστοσελίδα) το γνωρίζετε. Εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τραπεζικός δανεισμός και το κεφάλαιο του δανείου να “αυτο” – αποσβήνεται δεν βλέπω κανέναν λόγο γιατί θα πρέπει να εκταμιεύσετε τα δικά σας χρήματα.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)