Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Φος Αντίδρααση

“Το κέντρο μου πιέζεται, η δεξιά πλευρά μου υποχωρεί, κατάσταση αρίστη, επιτίθεμαι”

Αυτή ήταν η αντίδραση του Γάλλου στρατηγού Φερδινάνδου Φος όταν η χαοτική κατάσταση στην μάχη του Μάρνη (112 έτη νωρίτερα στις αρχές του Α’ ΠΠ) φάνηκε πως οδηγούσε την 9η Στρατιά του στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Όταν η δυνατότητα ελιγμών σου εξαντλείται και η υποχώρηση ισοδυναμεί με καταστροφή τότε το μόνο, το οποίο σου απομένει είναι να επιτεθείς.