Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Φανταστικοί Χαρακτήρες

Μελετώντας διάφορους χαρακτήρες, τους οποίους δημιουργώ στα γραπτά μου (σενάρια) έχω περίπου καταλήξει σε μερικά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, τα οποία τους βοηθούν ώστε να ανταπεξέρχονται στα μεταφυσικά διλήμματα ή πραγματικά εμπόδια, τα οποία τους θέτω και υποβάλλω.

Δεν γνωρίζω εάν το έχετε σκεφτεί, αλλά όταν δημιουργείς έναν φανταστικό χαρακτήρα δεν πρέπει να ξεχνάς πως δημιουργείς έναν άνθρωπο. Την ώρα εκείνη του προσδίδεις ιδιότητες και τίποτα δεν σε περιορίζει στο να δώσεις όποιες και ό,τι άλλο θέλεις.

Ωστόσο ένας –προσέξτε το αυτό- ιδανικός αλλά όχι αδύνατον να υπάρξει χαρακτήρας -το αντίθετο ακριβώς θα έλεγα- και εννοώ πως θα μπορούσε κάθε ένας/μία μας να είναι όμοιός του/της, θα πρέπει να διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά, πάντα κατά τη γνώμη μου:

Τη φυσική πειθαρχία.

Την αποδοχή πως πάντα υπάρχει κάποιος εξυπνότερος και ικανότερος από αυτόν, τουλάχιστον σε έναν τομέα.

Την πηγαία ειλικρίνεια έναντι του εαυτού του και των άλλων.

Τη θετική στάση στη γήρανση και θα σταθώ λίγο περισσότερο εδώ, διότι με την πάροδο των ετών διαπιστώνεις πως ελαττώνεται ο διαθέσιμος δημιουργικός σου χρόνος (ποσοτικά). Ενδεχομένως και οι δυνάμεις σου, αλλά αυτό δεν το πολυ-πιστεύω, μάλλον ισχύει το αντίστροφο. Έχεις δυνάμεις, αλλά σου λείπει ο χρόνος.

Την έλλειψη του φόβου.

Τις πανανθρώπινες αξίες σε ισχυρούς πυλώνες και τέλος το σημαντικότερο,

Την αυτογνωσία.

Το”Γνῶθι σεαυτόν” είναι το κλειδί της πύλης της μαντικής.

Και το “ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα” καθιστά σοφότερο τον χαρακτήρα μας, αφού έχει επίγνωση της αγνοίας του.

Κανένας φανταστικός χαρακτήρας μου δεν θα δυσκολευτεί να ανταπεξέλθει σε οποιοδήποτε δίλημμα ή εμπόδιο, εάν του προσδώσω τα προηγούμενα χαρακτηριστικά. Φυσικά με κόστος, διότι τίποτα δεν μένει ατιμώρητο, ακόμα και τα προσόντα του! Εάν του αφαιρέσω όμως έστω και ένα, αμέσως έχω δημιουργήσει τον ανταγωνιστή χαρακτήρα, ο οποίος θα εστιάσει ακριβώς στην αδυναμία του πρώτου. Και πάντα θα κερδίζει (ο δεύτερος).

Και στην τελευταία δραματική κορύφωση ή ανατροπή το συνειδητοποιεί με τρόμο και ο πρώτος (μαζί του ΚΑΙ εγώ).

Αλλά είναι αργά πλέον.