Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Υπό Αυτές τις Συνθήκες…

Stop! Μόλις προφέρετε αυτές τις εκφράσεις έχετε ΗΔΗ χάσει το παιγνίδι. Υπάρχουν όμορφες ιστορίες, τις οποίες όμως τώρα δεν θα ήθελα να διηγηθώ, όπου κάποιος λαμπρός νέος ή νέα (νέα/νέος είσαι πάντα εάν θέλεις, διότι είναι κατάσταση του νου η νεότητα) στο ερώτημα:

“Τι μπορείς να κάνεις για αυτό το ζήτημα;” ξεκίνησε την απάντηση με το “Υπό αυτές τις συνθήκες…”

Παύση.

Είσαι λάθος! Οι συνθήκες καθορίζουν το πλαίσιο (το οποίο δεν γνωρίζετε εάν είναι τόσο ισχυρό, όσο φαίνεται) και ΟΧΙ τις κινήσεις. Συνεπώς η ορθή απάντηση ξεκινά με το:

“Μπορώ να κάνω…” και ίσως κάποια στιγμή αναφερθούν και οι συνθήκες.

Καλημέρα σας λοιπόν! Μπορώ να την εκφράσω ανεξαρτήτως συνθηκών!