Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού

Σήμερα 33-13-3099 (33η του 13ου μήνα του 3099) στην Πάτρα, μεταξύ

Της Teucris εκπροσωπούμενη από τον Τεύκρο Επ. Σακελλαρόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό με Α.Μ. ΤΕΕ 50840/1987
και
________________________________________
Συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:
Ο ______________________ αναθέτει στην Teucris την κατασκευή μίας Πέτρινης Κατοικίας ______ τμ σε οικόπεδο ______ τμ στην περιοχή _______.
Ο αναθέτων παραδίδει στην Teucris τα συμβόλαια ιδιοκτησίας με την τελευταία μεταγραφή.
Το συμφωνητικό και η τεχνική περιγραφή αποτελούν μία καταγραφή των όσων έχουν συζητηθεί και συμφωνηθεί με την καλύτερη πίστη και κατανόηση και με προοπτική ολικής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή του έργου.
Είναι αυτονόητο πως η κατασκευή μίας κατοικίας είναι μία διαδικασία σε βάθος χρόνου και η δημιουργία βαθειάς σχέσης εμπιστοσύνης και καλής πίστης είναι πολύ σημαντική.
Ο ______________________ επίσης κατανοεί τις ενδεχόμενες δυσκολίες ειδικά στα θέματα εκσκαφής και διαμόρφωσης και αντιμετωπίζει επίσης με την δέουσα ευρύτητα πνεύματος αυτή τη συμφωνία.
Καθίσταται σαφές πως δεν πρόκειται για μία παράδοση εργολαβικής μορφής, αλλά μία ανάθεση έργου σε Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος αναγνωρίζει το βάρος της υπογραφής και ευθύνης την οποία φέρει ως επιστήμων.
Στην περίπτωση τροποποιήσεων ενδέχεται να υπάρξουν αυξομειώσεις στο κόστος. Οτιδήποτε πάντως δέον να αντιμετωπίζεται με την λογική της από κοινού συνεργασίας.
Τεχνική Περιγραφή
Η κάθε κατασκευή είναι μοναδική. Δεν είναι βιομηχανικό προϊόν και αντιμετωπίζεται ανάλογα. Μία πέτρινη κατασκευή είναι στην κυριολεξία χειροποίητη. Ωστόσο δεν παύει να αποτελεί ένα τεχνικό έργο, το οποίο οφείλει να εκπληρώνει όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και καλής ποιότητας.
1. Τοπογραφικό, συμβόλαια, εγκρίσεις
Δεν είναι αναγκαίο να υπάρχει τοπογραφικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές οικοδομικής αδείας. Αυτό θα συνταχθεί από τηνTeucris. Ωστόσο θα πρέπει να είναι το οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση και σαφώς να μην υπάρχουν ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες. Εγκρίσεις από το δασαρχείο ή την αρχαιολογία είναι (όπου απαιτείται) απαραίτητες. Συνιστάται η διαδικασία να ξεκινήσει νωρίς αν δεν υπάρχουν.
2. Οικοδομική άδεια
Η Teucris αναλαμβάνει να συντάξει τον φάκελο και να εκδώσει την οικοδομική άδεια στην πολεοδομία, στην οποία υπάγεται το οικόπεδο, στο οποίο θα κατασκευαστεί η πέτρινη κατοικία.
3. Εκσκαφές
Μετά την έκδοση της οικοδ. αδείας πρόκειται να αρχίσει η εκσκαφή και η θεμελίωση της κατασκευής. Σημειώνεται πως τα εδάφη δεν είναι ποτέ τα ίδια, υπάρχουν ζητήματα, τα οποία επισημαίνονται από πριν. Ωστόσο πάντα υπάρχει μία αβεβαιότητα ως προς το ζήτημα αυτό και ιδιαιτέρως σε περιοχές, στις οποίες υπάρχουν σαθρά εδάφη ή υπόγεια νερά. Η πιθανή ύπαρξη αρχαιοτήτων αναμένεται να καθυστερήσει το έργο.
4. Θεμελίωση
Η θεμελίωση έχει υπολογιστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις τεχνικές απαιτήσεις του έργου. Είναι σημαντικό να κατασκευασθεί σε σταθερό έδαφος και να δεχθεί με ασφάλεια τα φορτία του υπερκείμενου πέτρινου σπιτιού.
5. Πέτρινο Σπίτι (τοιχοποιίες)
Πρόκειται για αμιγώς πέτρινο σπίτι. Η επιλογή της πέτρας συμφωνείται ανάλογα με την εγγύτητα της στο έργο, αλλά και την ποιότητά της. Σε κάθε περίπτωση οι τοιχοποιίες κατασκευάζονται με εσωτερικά οπλισμένα σενάζ (οριζόντια και κατακόρυφα), με αγκωνάρια (στις γωνίες) και μονοκόμματα πρέκια (στα παράθυρα και τις πόρτες).
6. Τζάκι
Τοποθετείται πέτρινο τζάκι κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
7. Εσωτερικά χτιστά χωρίσματα
Αποτελούν τις εσωτερικές τοιχοποιίες από τούβλο.
8. Ξύλινη Στέγη
Η στέγη κατασκευάζεται με εμποτισμένη πελεκητή φυσική ξυλεία (τράβα) και είναι μονωμένη. Τα κεραμίδια είναι επίσης πήλινα ή τσιμεντένια.
9. Υποδομές
Κατά την διάρκεια της κατασκευής της τοιχοποιίας τοποθετούνται όλες οι υποδομές ηλεκτρολογικών και υδραυλικών της κατοικίας.
10. Σοβάδες
Όπου χρειάζεται η κατοικία σοβατίζεται εσωτερικά.
11. Δάπεδα, είδη υγιεινής
Επιλέγονται πλακίδια καλής ποιότητας και με χρωματισμό σύμφωνα με την συνολική αισθητική του κτιρίου, καθώς και αντίστοιχα είδη υγιεινής
12. Τελική διάταξη υποδομών
Μετά την ολοκλήρωση των προηγουμένων τοποθετούνται οι διακόπτες και οι βρύσες.
13. Ελαιοχρωματισμοί
Το σπίτι στο τέλος βάφεται εσωτερικά για να αποκτήσει την τελική του εμφάνιση
14. Ξύλινα κουφώματα, ξύλινες πόρτες, ντουλάπες, ντουλάπια και κουζίνα.
Όλα τα ανωτέρω τοποθετούνται στην κατοικία. Η ποιότητα ορίζεται με γνώμονα την αξιοπιστία και αντοχή στον χρόνο.
Οι ασφαλιστικές εισφορές και τα ημερομίσθια του Ι.Κ.Α. συμπεριλαμβάνονται στο κόστος.
Το σπίτι θεωρείται πως έχει παραδοθεί με την οριστική ηλεκτροδότηση, η οποία θα συμπέσει με την εξόφληση του έργου.
Τρόπος πληρωμής
Το συνολικό κόστος της κατασκευής μαζί με την άδεια οικοδομής εκτιμάται στα ____________ ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, ενώ ο χρόνος κατασκευής εκτιμάται σε περίπου 6 μήνες. Δεν έχουν υπολογιστεί ο περιβάλλων χώρος και οι συνδέσεις με τα δίκτυα όπου είναι πολύ απομακρυσμένο το οικόπεδο.
Προτείνεται ο παρακάτω τρόπος πληρωμής:
Με την υπογραφή του συμφωνητικού και για την έκδοση της οικοδομικής αδείας και τα αρχικά έξοδα: 5%
(η άδεια κατατίθεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και στόχος είναι η ταχύτερη έκδοσή της).
Με την έκδοση της αδείας και πριν την έναρξη των εκσκαφών: 10%
Με την ολοκλήρωση της θεμελίωσης: 5%
Με την πρόοδο κατασκευής της πέτρινης τοιχοποιίας ανά στάθμη ύψους 1.0 μέτρου περίπου 3 Χ 5% = 15%
Με τα εσωτερικά χωρίσματα από τούβλο: 5%
Πριν την ολοκλήρωση για την προμήθεια της ξυλείας στέγης: 5%
Με την ολοκλήρωση της στέγης: 5%
Με την ολοκλήρωση των σοβατισμάτων: 5%
Με την ολοκλήρωση των δαπέδων: 5%
Με την τοποθέτηση των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών, καθώς και ειδών υγιεινής: 5%
Με την τοποθέτηση των ξύλινων κουφωμάτων, θυρών, παραθύρων, ντουλαπιών και κουζίνας: 5%

Σύνολο καταβολών μέχρι την προσωρινή παράδοση: 70%
Το υπόλοιπο 30% των _______ ευρώ σε 6 διμηνιαίες πληρωμές των ________ ευρώ η κάθε μία.
Υπάρχει πάντα η δυνατότητα τοποθέτησης στοιχείων της κατασκευής δικής σας επιλογής με ανάλογη μεταβολή στο κοστολόγιο.
Εξόφληση ταυτόχρονα με την οριστική σύνδεση στην Δ.Ε.Η και ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Το παραπάνω σχέδιο δεν είναι δεσμευτικό, αποτελεί πρόταση και όχι τελικό διακανονισμό και μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως και σε σχέση την κάθε περίπτωση.
________________
Πάτρα, 33-13-3099
Οι συμβαλλόμενοι
Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)