Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Υπεύθυνες Δηλώσεις

Οτιδήποτε πράττει ο καθ΄ ένας μας όσο υποτίθεται μικρό ή (και πάλι υποτίθεται) μεγάλο αποτελεί στην ουσία μία… υπεύθυνη δήλωση. Από το χαμόγελο και την ευγένεια ενός κοριτσιού σε ένα mini-market, την ανταλλαγή ματιών παραχώρησης προτεραιότητας στο δρόμο έως την κατασκευή ενός κτίσματος σε μία τοποθεσία, όλα αποτελούν υπεύθυνες δηλώσεις.

Είναι η υπεύθυνη θέση μας έναντι των συνανθρώπων μας και του περιβάλλοντος. Τίποτα δεν είναι υποδεέστερο ή λιγότερο σημαντικό. Είναι καίριας σημασίας αυτό να γίνει αντιληπτό.

Πού είναι το πρόβλημα;

Οι ψευδείς δηλώσεις έχουν κατακλύσει τον Κόσμο μας και πλέον ξεπέρασαν σε αριθμό τις αληθείς. Αυτό καθιστά και τις αληθείς σε έναν βαθμό ανίσχυρες, αφού δεν δύνανται να ξεχωρίσουν από τις ψευδείς. Και επειδή επιπλέον οι ψευδείς κατακυρίευσαν την αγορά ένα ψέμμα είναι αυτό, το οποίο βαθμιαία κυριαρχεί. Μόνο πως το ψέμμα δεν είναι πραγματικότητα. Και χτίζοντας στα ψέμματα θα διαπιστώσεις πως χτίζεις στον αέρα.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)