Υπάρχουν… λύσεις!

Περιμένοντας στη στάση του λεωφορείου, την εποχή του COVID-19 ΧΩΡΙΣ μάσκα:
Υπάρχουν… λύσεις!