Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Υδρομαστεύσεις και Άλλες Σκέψεις (Σχόλιο)

Και κάτι ακόμα:

Δράττομαι της ευκαιρίας και δεν αντέχω να μην το αναφέρω. Το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων είναι φλέγον σε πάρα πολλές χώρες ειδικά του τρίτου Κόσμου. Έχω προσωπική εμπειρία επ’ αυτού και δεν μπορώ να μην σκέπτομαι πως η Ελλάδα με μεγάλη γνώση στο αντικείμενο δεν διανοείται καν να ασκήσει μία “επιθετική οικονομική” πολιτική προς αυτές… Τα όπλα του παρόντος είναι κυρίως διανοητικά και όχι στρατιωτικά. Μικρές χώρες δεν έχουν δυνατότητες κατασκευής… αεροπλανοφόρων και άλλων συστημάτων. Έχουν όμως άλλες δυνατότητες… Η Ελλάδα είναι εντελώς απούσα από αυτά τα πράγματα και φυσικά δεν δύναται να διαφύγει από αυτή την κατάσταση επιτείνοντας την εσωστρέφεια… Το πεδίο είναι τεράστιο και ευρύ και όπως αυτή η υδρομάστευση αποτελεί ένα “τεχνολογικό” προϊόν προς εξαγωγή σε χώρες με πολύ μικρή τεχνογνωσία… (δεν συνεχίζω την πρόταση, συμπληρώστε την)…

Η ανθρωπότητα χρειάζεται λύσεις και αυτές δεν ανήκουν αναγκαστικά σε τόσο εξελιγμένους τομείς, όπως η… πυραυλική τεχνολογία. Λίγο καθαρό νερό σε μία κοινότητα του Σουδάν και σύντομα μπορείς να αποκτήσει ς τον έλεγχο (με την θετική έννοια) της χώρας…

Αφορά την ενότητα:
Υδρομαστεύσεις και Άλλες Σκέψεις

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)