Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Τρόπος Σκέψης:

Καλή κυβέρνηση = ψηφοφόρος καλά μαντάτα
επιχειρηματίας:επίσης καλά, αλλά ίσως και όχι και τόσο καλά (αναλόγως)!
Κακή κυβέρνηση = ψηφοφόρος κακά μαντάτα
επιχειρηματίας:πολύ καλά έως εξαιρετικά!
Συμπέρασμα: Να σκέφτεστε επιχειρηματικά και όχι ως ψηφοφόροι!

Τρόπος Σκέψης:Καλή κυβέρνηση = ψηφοφόρος καλά μαντάταεπιχειρηματίας:επίσης καλά, αλλά ίσως και όχι και τόσο καλά (ανα…

Δημοσιεύτηκε από Τεύκρος Σακελλαρόπουλος στις Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)