Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Τρεις Σκέψεις & Ένα Συμπέρασμα

Εάν οι δόλιοι εγνώριζαν τα πλεονεκτήματα της εντιμότητας, θα ήσαν έντιμοι από… δολιότητα.

Εάν οι καχύποπτοι εγνώριζαν τα πλεονεκτήματα της εμπιστοσύνης, θα εμπιστεύονταν από… καχυποψία.

Εάν οι ηλίθιοι εγνώριζαν τα πλεονεκτήματα της εξυπνάδας, θα παρέμεναν… ηλίθιοι, διότι ηλίθιος σημαίνει αδιόρθωτος.

Τέλος,

Εάν οι κακοί εγνώριζαν τα πλεονεκτήματα της καλωσύνης, δεν θα ήσαν ηλίθιοι, διότι η κακία προϋποθέτει την ηλιθιότητα.