Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Τρεις Προτροπές

1. Μερικά πράγματα πρέπει να γίνονται πιστευτά, ακόμα και εάν δεν είναι ορατά,

2. Υπάρχουν φορές, κατά τις οποίες πρέπει να φύγεις, ακόμα και εάν δεν γνωρίζεις προς τα που θα πας,

3. Πολλές φορές ενώ εργαζόμαστε σε εκείνο το οποίο αγαπάμε και θέλουμε πραγματικά τελικά καταλήγουμε να νομίζουμε ότι θέλουμε εκείνο για το οποίο εργαζόμαστε.
Τα προηγούμενα εφαρμόζονται αντίστροφα:

Ξεκινήστε αξιολογώντας τις καταστάσεις της ζωής σας από το 3. και κάνετε το 2. πιστεύοντας στο 1.