Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Τρεις Μήνες Μόνο;

Μόλις διάβασα πως σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου της γείτονος  το Ορούτς Ρέις θα παραμείνει για τρεις μήνες στην Αν. Μεσόγειο. Θα πρότεινα να παραμείνει εξ μήνες ή και δώδεκα ακόμα ή και κάποια χρόνια, διότι ο χρόνος παραμονής του ερευνητικού σκάφους συμπίπτει με την διάρκεια παραμονής της συγκεκριμένης ηγεσίας στην εξουσία. Και τη θέλουμε αυτήν την ηγεσία!