Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το 4ο Μνημόνιο

Έχω την αμυδρά αίσθηση πως ο αριθμός των απεργιών είναι ευθέως ανάλογος με τον αριθμό των μνημονίων. Οσονούπω διαβλέπω… το 4ο με ακόμα μεγαλύτερη συναίνεση και αριθμό ψηφισάντων βουλευτών από τα τρία προηγούμενα.