Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το Χάσμα

Το χάσμα στην Ελληνική κοινωνία οφείλεται στο ότι όσοι γνωρίζουν ομιλούν με λέξεις ενώ οι άλλοι τους κοιτάζουν με αισθήματα. Πρέπει να ομιλήσουν με αισθήματα για να κατανοήσουν τις λέξεις.