Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το Φάντασμα της Ε.Σ.Σ.Δ. στο Διαδίκτυο

Κάθε χώρα αποτελείται πλέον από δύο (θεωρητικά το γράφω) συστατικά: τη φυσική γεωγραφική της υλική παρουσία και την άυλη ψηφιακή. Η δεύτερη εκφράζεται με το domain της, τον χαρακτηριστικό ενδεικτικό της χώρας τομέα στο τέλος του ονόματος κάθε ιστοσελίδας.

Το .yu ανήκε στην Γιουγκοσλαβία, η οποία διαλύθηκε και μαζί της και ο τομέας της. Το .dd ανήκε στην Ανατολική Γερμανία και με την επανένωση εξαφανίστηκε από το χάρτη. Το .cz ανήκε στην Τσεχοσλοβακία, μετά τη διάσπαση της οποίας και αυτό διαγράφτηκε. Το .su όμως ανήκε στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (C.C.C.P. κατά τη Ρωσική και U.S.S.R. κατά την Αγγλική). Το domain της όμως ΔΕΝ εξαφανίστηκε! Αντιθέτως ζει και βασιλεύει με καταγεγραμμένες περίπου 120,000 ιστοσελίδες!

Ως εκ τούτου, όσοι ονειρεύονται κάποιο νέο κράτος, καλό θα είναι να δημιουργήσουν έναν κορυφαίου επιπέδου τομέα και με τον καιρό θα σχηματιστεί και το… κράτος!