Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το Τζίνι με τον Τεύκρο

Πραγματοποιώντας τις επιθυμίες των άλλων σίγουρα έχετε τεράστια οφέλη και ανταποδίδει, αλλά υπάρχουν και μερικές μικρο… αποκλίσεις!
(Διαβάστε όμως και τις… επενδυτικές συμβουλές του εδώ! Τζίνι είναι αυτό! Κάτι περισσότερο γνωρίζει)!

 

Ή εάν προτιμάτε στο YouTube: Το Τζίνι με τον Τεύκρο