Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το Τέλος του Άνθους

Το άνθος μπορεί να σκεφτεί πως έρχεται το τέλος του καλοκαιριού και ένας χειμώνας ή πως μετά το χειμώνα άλλη μία άνοιξη θα ανατείλει.
Είναι καθαρά θέμα οπτικής γωνίας και προσδιορισμού.