Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το Σύστημα (VI) και το Παράδοξο

Οι εμπνευσμένοι εκείνοι πολιτικοί, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να εκπαιδεύσουν τους πολίτες -μόλις το επιτύχουν- θα είναι οι πρώτοι, οι οποίοι θα απορριφθούν από τους προηγούμενους προκειμένου οι τελευταίοι να επιλέξουν εκείνους, οι οποίοι θα τους κάνουν και πάλι αμόρφωτους.