Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το Σύστημα (V)

Οι πολιτισμοί, οι οποίοι προωθούν την απληστία και την επιθυμία και επιδιώκουν τον πλούτο δεν τον επιτυγχάνουν απαραιτήτως. Οι πολιτισμοί, οι οποίοι κηρύττουν τις αρετές της φτώχειας συνήθως παίρνουν ακριβώς αυτό για το οποίο προσεύχονται (τη φτώχεια). Σταθμίστε τις πιθανότητες.