Το Σύστημα (IV)

Το να ανατρέψεις το σύστημα, προκειμένου να το αντικαταστήσεις με κάτι πολύ χειρότερο είναι νίκη του… συστήματος.