Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Το Σύστημα (Ι)

Το σύστημα θα καταρρεύσει όχι από την άψογη οργάνωσή του, αλλά από την απληστία του και τη μιζέρια του.
Και από τον πανικό του -λόγω COVID-19- μη χάσει το μισό ψίχουλο, το οποίο και αυτό δεν του ανήκει.
Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)