Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Το Σύστημα (ΙΙ)

Φαίνεται ότι η ανοχή σύντομα θα φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, ώστε ο ευφυής θα απαγορεύεται να σκέπτεται, επειδή ταπεινώνει τα αισθήματα του βλάκα.

Μιχαήλ Μπουλγκάκωφ

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)