Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το Σύστημα (ΙΙΙ)

Εσύ ή το σύστημα; Όποιος δειλιάσει τώρα θα συντριβεί. Το δεύτερο δεν έχει αισθήματα…