Το Σπίτι του Πάνου (V)

30 Απριλίου 2018 ήταν οικόπεδο. 30 Μαΐου 2018 είναι ένα ολοκληρωμένο σπίτι.

https://www.facebook.com/teucris/posts/2242775749074373