Το Σπίτι του Πάνου (IV)

30 Απριλίου άρχισαν οι εργασίες. Σήμερα έχουμε φθάσει στο ύψος της στέγης. Οι χρόνοι ωστόσο είναι φυσιολογικοί για το χτίσιμο ενός πέτρινου σπιτιού.