Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Το Σπίτι της Κατερίνας (VI)

Το “Σπίτι της Κατερίνας” στην Καστανιά της Άνω Κορινθίας, όπως ήταν πριν την επίπλωση του στις αρχές Οκτωβρίου του 2018 και χωρίς κάποια πρόσθετα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 24 Ιουνίου 2018. Αναμονή να το δείτε και με την επίπλωση και τα επιπλέον αρχιτεκτονικά στοιχεία. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)