Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το Σπίτι της Κατερίνας (V)

Το “Πέτρινο Ομόλογο”

Στην Καστανιά της Άνω Κορινθίας μέσα σε ένα θαυμάσιο τοπίο και μόλις μισή ώρα από τις θάλασσες του Κορινθιακού κόλπου, το Σπίτι της Κατερίνας σύντομα θα είναι έτοιμο.

Με δεδομένη την διαχρονική αξία ενός πέτρινου σπιτιού (σκεφτείτε πως πάρα πολλά πέτρινα χτισμένα ήδη από την εποχή της Τουρκοκρατίας πρακτικά διατηρούν την αξία τους), το “Πέτρινο Ομόλογο”, όπως το ονομάζω αποτελεί μακράν την καλύτερη και αποδοτικότερη επένδυση.

Τι άλλο στην Ελλάδα διατηρεί την αξία του για χρονικό διάστημα αιώνων (!), είναι άκρως επιθυμητό (τότε και τώρα), αποτελεί σφραγίδα προσωπικής δημιουργίας του ιδιοκτήτη του στην Ελλάδα και προσφέρει την μεγαλύτερη απόλαυση με την κατοχή του.

Αγοράστε “Πέτρινα Ομόλογα” by Teucris!