Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το Πιόνι και ο Βασιλιάς

Σκέφτεται το πιόνι: “Όσο πιο σκληρά δουλεύω τόσο πιο σύντομα θα γίνω βασιλιάς”!

Σκέφτεται ο βασιλιάς: “Όσο πιο σκληρά δουλεύει, τόσο περισσότερο χρόνο θα παραμένω βασιλιάς”!