Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Το Παράδοξο των Υπερδυνάμεων (Κάθε Εποχής)

Υπάρχει ένα παράδοξο. Οι πολίτες των υπερδυνάμεων ΔΕΝ διαβιώνουν κατ΄ ανάγκην καλύτερα από πολίτες άλλων μικρότερων κρατών. Αυτό δεν είναι σημερινό. Από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας συνέβαινε και νωρίτερα.

Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της Αγγλίας. Θαλασσοκράτειρα και πανίσχυρη, αλλά η αθλιότητα στη χώρα της περίσσευε.

Αυτό εξηγεί εν μέρει και την αποτυχία πολλών ισχυρών κρατών στην αντιμετώπιση του Covid-19 και την επιτυχία μικροτέρων. Ο πολίτης μίας υπερδύναμης είναι μικρότερης σημασίας από την δύναμητου κράτους του. Το αντίθετο ισχύει για τα λιγότερα ισχυρά κράτη.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)