Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το “Παλιό”

Όταν είσαι φτωχός το παλιό είναι παλιό και άχρηστο.
Όταν είσαι πλούσιος το παλιό είναι αντίκα.
Να το θυμάστε αυτό όταν σκέφτεστε τι πρόκειται να κάνετε με το “παλιό”.
Εκεί αποκαλύπτετε (εσείς) εάν είστε φτωχοί ή πλούσιοι και δεν εννοώ μόνο τα υλικά πλούτη.