Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το μυστικό της Αμερικής

Έχετε σκεφτεί ποτέ ποιό είναι το πραγματικό μυστικό της (τουλάχιστον οικονομικής) επιτυχίας της Αμερικής; (Ανεξαρτήτως πεποιθήσεων σας η Αμερική αντικειμενικά αποτελεί μία μεγάλη, χώρα και ελπίζω να συμφωνείτε σε αυτό).

Γιατί λοιπόν η Αμερική και όχι άλλες μεγάλες (σε μέγεθος) χώρες;

Την καλύτερη (υποκειμενικά) απάντηση σε αυτό το ερώτημα, το οποίο έθεσα πολλές φορές και συζήτησα με Αμερικάνους γνωστούς μου, μου την έδωσε ένας άνθρωπος των πετρελαίων:

Είναι η Εμπιστοσύνη ( The Trust Factor)… μεταξύ των Αμερικάνων πολιτών.

Νομίζω ότι είναι μία από τις καλύτερες προσεγγίσεις του είδους…