Το Μεγάλο Ερώτημα για τη Γείτονα

Τα ασχολίαστα δεν χρειάζεται να τα σχολιάσω. Και φυσικά όλα δηλώνουν το βαθμό πλήρους κατάπτωσης έως γελοιότητας καθώς και ουσιαστικής χρεοκοπίας (δεν εννοώ προφανώς μόνο οικονομικής). Το βασικό ερώτημα, κατά τη γνώμη μου, είναι ο τρόπος “πτώσης” του συγκεκριμένου καθεστώτος. Πώς θα γίνει και τι θα συμπαρασύρει μαζί του…