Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Το Λάθ(ω)ς

Λοιπόν, όταν γράφω και κάνω ένα ορθογραφικό λάθος παρατήρησα πως συνεχίζω να γράφω την λέξη ή πρόταση μέχρι το τέλος ενώ γνωρίζω ότι ήδη κάνω λάθος και ότι θα πρέπει να επανέλθω να το διορθώσω. Γιατί άραγε; Το σκεφτόμουν αυτό και συνειδητοποίησα ότι βασίζεται πάνω σε μία αρχή μου: Όταν κάνεις ένα λάθος και το αντιληφθείς πρέπει να το ολοκληρώσεις… και μετά να το διορθώσεις (εάν θέλεις). Είναι συνεπέστερο ένα ολοκληρωμένο λάθος παρά μία (ημιτελής;) διόρθωση στο ενδιάμεσο… Μία λεπτομέρεια μόνο: γράφω με μολύβι…

Σημ. Το σχόλιο αυτό συσχετίζεται άμεσα με τον τρόπο διαχείρισης των επενδυτικών ή οικονομικών κινήσεων μας… (λεπτομέρειες σύντομα)…

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)