Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Το “Λάθος” με τα Εμβόλια

(Προφητεία εν δυνάμει)

Υπάρχει νομίζω ένα λάθος με τα εμβόλια. Ο Covid-19 είναι μία παγκόσμια κατάσταση (και δυναμική, λόγω των μεταλλάξεων). Η αντιμετώπισή του θα πρέπει λοιπόν να διέπεται υπό το ίδιο πρίσμα. Και πάλι όμως παρατηρώ πως τα εμβόλια αποτελούν προνόμιο μίας μερίδας του παγκόσμιου πληθυσμού. Η Αφρική για να αναφερθώ συγκεκριμένα είναι εκτός αυτής της διαδικασίας και τούτο λόγω της φτώχειας της. Το ένα όμως στέλεχος προήλθε από τη Νότια Αφρική.

Διότι προσέξτε! Και πάλι ο τρόπος σκέψης είναι ακραία εγωιστικός. Η Ευρώπη εξασφάλισε για τους κατοίκους της, ας πούμε, την ανοσία του πληθυσμού της μέσω των εμβολίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρομοίως, όπως και η Κίνα…

Και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και υποτεθεί πως έχει επιτευχθεί ο στόχος στο προηγμένο υλιστικά τμήμα της ανθρωπότητας, ένα νέο στέλεχος ενδεχομένως θα εμφανισθεί στην Αφρική ή την Ινδονησία, το οποίο θα είναι  απρόσβλητο από τα υπάρχοντα εμβόλια…  Η φύση έχει πολλούς τρόπους να περιπαίζει τον άνθρωπο…

Ο Προφήτης Teucris προφήτευσε
(Προφητεία #57 της 02-03-2021)

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)