Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το Κιονόκρανο… Αυτοκίνητο

Ελπίζω να μην θεωρηθεί ιεροσυλία, αλλά αυτό το υπέροχο τμήμα από κιονόκρανο εμένα μου θυμίζει… αυτοκίνητο! Συγκεκριμένα τα σχετικά πρώτα μοντέλα του 1920-30 με ανοιχτό το τμήμα του chauffer (σωφέρ) και κλειστό αυτό του ιδιοκτήτη.