Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το θέμα: Με αφορμή την ταινία του Κώστα Γαβρά “Adults in the Room”:

“Ο καλλιτέχνης δεσμεύεται, άραγε, από την (καθ’ ημάς) αλήθεια και την (καθ’ ημάς) αντικειμενικότητα για να κάνει τις προσεγγίσεις που θέλει στα γεγονότα και τα φαινόμενα ή μπορεί ελεύθερα να δημιουργεί;
 
Τα όρια δράσης του καλλιτέχνη είναι τελείως ελεύθερα ή όχι;”
 
Το προηγούμενο ερώτημα μου ετέθη από τη διεύθυνση σύνταξης της εφημερίδας των Πατρών “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ”.
 
Αύριο στο φύλλο της Κυριακής, 29 Σεπτεμβρίου 2019, στην “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ” και στο ειδικό ένθετο “Συζητήσεις της Κυριακής” οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σε ένα κατά τη γνώμη μου πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα για ένα εξ΄ ίσου πολύ ενδιαφέρον ζήτημα.

Σχετ.: