Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το Ερώτημα των Μεγαρέων

Οι Μεγαρείς ρώτησαν κάποτε το μαντείο των Δελφών, με ποιόν τρόπο θα γινόταν η πόλις τους ευτυχής. Η απάντηση του Θεού ήταν ότι για να το επιτύχουν όφειλαν “να συσκέπτονται με τον μεγαλύτερο αριθμό”.

Ο χρησμός όπως βλέπετε ήταν κυριολεκτικά… χρησμός!

Οι Μεγαρείς ερμήνευσαν τον χρησμό με τον τρόπο τους. Δεν θα σας δώσω τώρα την απάντηση. Θα ήθελα να σκεφτούμε ποια ερμηνεία θα δίναμε εμείς.

Όσες/οι γνωρίζουν την ερμηνεία των Μεγαρέων παρακαλώ να μην την γράψουν. Αν και τυχαίνει να την γνωρίζω θα ήθελα να την σκεφτώ πάλι και να δω ποια θα ήταν η καθαρά δική μου εκδοχή.

Πάντως το σημαντικότερο όλων είναι πως οι Μεγαρείς ενδιαφέρονταν για την ευτυχία της πόλης τους.

Μάλλον οι πολιτικοί τους δεν θα ήσαν μισάνθρωποι, ώστε να επιθυμούν δυστυχισμένους πολίτες, όπως συμβαίνει τώρα, προκειμένου να νέμονται την εξουσία.

Άραγε πως θα ερμηνευόταν ο ίδιος χρησμός σήμερα;

Να σκεφτούμε, αλλά όχι με υβριστικά σχόλια, τα οποία θα διαγράφονται πάραυτα.

Σημ. Η απάντηση με την ερμηνεία των Μεγαρέων αύριο το βραδάκι.